Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 25 november klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets hus i Sibbhult.

Ordförandeklubba.

På dagordningen finns bland annat information om trygghetsvandringen och revidering av renhållningsordningen.

Information om kommunfullmäktige och kallelse>>

Med tanke på pandemin uppmanas de ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk ovan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta och sprita händerna.


Hittade du inte vad du sökte?