Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets hus i Sibbhult.

På dagordningen finns bland annat:

  • information och utbildning om Göingemodellen
  • delårsrapport
  • reviderad mål- och resultatplan 2022 med flerårsplan 2023-2024
  • ny tillfällig kommunfullmäktigeberedning om det goda åldrandet

Information om kommunfullmäktige och kallelse>>

 

Sammanträdet kommer som tidigare under året att äga rum i Sibbhults Folket Hus. De ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, uppmanas att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk ovan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta och sprita händerna.

 


Hittade du inte vad du sökte?