Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 23 september kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets hus i Sibbhult.

På dagordningen finns bland annat

  • kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Vägen till arbete
  • svar med anledning av revisionens granskning av kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen
  • avsägelser av uppdrag och val av nya ledamöter/ersättare

Information om kommunfullmäktige och kallelse>>

 

Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera även i sådana tider som under pandemin. Östra Göinge kommun väljer därför att inte ställa in september månads sammanträde med kommunfullmäktige.

Sammanträdet kommer som tidigare under året att äga rum i Sibbhults Folket Hus. De ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, uppmanas att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk ovan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta och sprita händerna.


Hittade du inte vad du sökte?