Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren äger rum onsdagen den 23 juni kl. 18.30 i Folkets hus i Sibbhult (observera veckodag och plats).

På dagordningen finns bland annat beslut om ny vision för Östra Göinge samt reviderad mål- och resultatplan 2022 med flerårsplan 2023-2024. Ett ärende avser gåva i form av lådcykel anpassad till äldreomsorgen till Västanvid och Skogsbrynet.

Information om kommunfullmäktige och kallelse>>

 

 

Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera även i tider av kris så som under pandemin.
Därför väljer Östra Göinge kommun att inte ställa in juni månads sammanträde med kommunfullmäktige.

Sammanträdet kommer dock att äga rum i annan lokal än det brukar, men samma som de senaste sammanträdena. De ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, uppmanas att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk ovan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta och sprita händerna.


Ordförandeklubba.

Hittade du inte vad du sökte?