Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 27 maj kl.18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets hus i Sibbhult.

På dagordningen finns bland annat reviderad mål- och resultatplan för år 2021 samt ny modell för habiliteringsersättning.

Information om kommunfullmäktige och kallelse>>

Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera även i tider av kris så som under pandemin.
Därför väljer Östra Göinge kommun att inte ställa in maj månads sammanträde med kommunfullmäktige.

 

Sammanträdet kommer dock att äga rum i annan lokal än det brukar, men samma som de senaste sammanträdena. Partier som är representerade i fullmäktige uppmanas att minska antalet deltagare på sammanträdet. De ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, uppmanas även att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk ovan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta och sprita händerna.

 


Hittade du inte vad du sökte?