Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 29 april kl.18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets hus i Sibbhult (observera lokal).

På sammanträdet kommer bland annat antagande av detaljplan för Broby station att behandlas.

Information och kallelse, Kommunfullmäktige>>

Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera även i tider av kris. Vidare finns anledning att tro att virusutbrottet inte kommer att vara över snart, och det låter sig inte göras att ställa in alla sammanträden på obestämd tid.

 

Därför väljer Östra Göinge kommun att inte ställa in april månads sammanträde med kommunfullmäktige, men det kommer att äga rum i annan lokal än det brukar. Däremot uppmanas partier som är representerade i fullmäktige att minska antalet deltagare på sammanträdet, och de ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper eller inte känner sig fullt friska uppmanas även att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk ovan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta händerna.


Hittade du inte vad du sökte?