Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Torsdagen den 18 februari kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Folkets Hus i Sibbhult (observera platsen på grund av covid-19).

På dagordningen finns bland annat följande beslutspunkter:

  • Presentation och debatt av kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten En bra start i livet 2020
  • Ny tillfällig beredning om skolans utveckling i Östra Göinge kommun
  • Svar på revisionsrapporterna Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark samt Granskning av uppföljning av insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera även i tider av kris. Vidare finns anledning att tro att virusutbrottet inte kommer att vara över snart, och det låter sig inte göras att ställa in alla sammanträden på obestämd tid.

Därför väljer Östra Göinge kommun att inte ställa in februari månads sammanträde med kommunfullmäktige, men det kommer att äga rum i annan lokal än det brukar. Däremot uppmanas partier som är representerade i fullmäktige att minska antalet deltagare på sammanträdet, och de ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper eller inte känner sig fullt friska uppmanas även att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka sammanträdet som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk nedan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns toalett i anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta händerna.

Kallelse och information om kommunfullmäktige>>


Ordförandeklubba.

Hittade du inte vad du sökte?