Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Torsdagen den 17 september 2020 har kommunfullmäktige sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. Sammanträdet äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

På dagordningen finns bland annat

  • Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom Boende
  • Renhållningsordning
  • Inrättande av parlamentarisk kommitté för ny vision för Östra Göinge

Det är mycket viktigt att demokratins institutioner fortsätter fungera även i tider av kris. Vidare finns anledning att tro att virusutbrottet inte kommer att vara över snart, och det låter sig inte göras att ställa in alla sammanträden på obestämd tid.

Därför väljer Östra Göinge kommun att inte ställa in september månads sammanträde med kommunfullmäktige. Däremot uppmanas partier som är representerade i fullmäktige att minska antalet deltagare på sammanträdet, och de ledamöter och ersättare som tillhör riskgrupper eller inte känner sig fullt friska uppmanas även att avstå från deltagande. De deltagande ledamöterna kommer så långt det är möjligt att spridas ut i sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att besöka kommunhusets sessionssal som vanligt. Precis som med ledamöter och ersättare uppmanas dock de i allmänheten som tillhör riskgrupper, eller inte känner sig fullt friska, att avstå från deltagande denna gång i syfte att minska smittspridningen. Sammanträdesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsida (se länk nedan) en vecka efter sammanträdet, och kan även begäras ut. Det finns en toalett i direkt anslutning till sammanträdeslokalen där man kan tvätta händerna.

Kallelse och information om kommunfullmäktige>>


Ordförandeklubba.

Hittade du inte vad du sökte?