Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Tisdagen (observera veckodagen) den 28/5 kl. 18.30, i kommunhuset i Broby, sammanträder kommunfullmäktige.

På dagordningen finns bland annat:

  • Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse för år 2018
  • Tre interpellationer, bland annat gällande skolan
  • Presentation av kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapport Kunskap och kompetens

Kommunfullmäktiges sammanträde avslutas med debatt om skolan.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Välkommen!

 


Ordförandeklubba.

Hittade du inte vad du sökte?