Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba

Årets första kommunfullmäktigesammanträde äger rum torsdagen den 31 januari kl. 18.30 i kommunhuset i Broby.

Två stycken inkomna interpellationer ska behandlas, ersättning till funktionshindrade samt resultat/måluppfyllelse i grundskolan. Ett antal valärende finns på dagordningen, bland annat till uppdrag i Göingebygdens trygga hem. Dessutom finns ett beslutsärende om politikens budget för år 2019.

Här finns kallelsen samt mer information om kommunfullmäktige.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen!


Ordförandeklubba

Hittade du inte vad du sökte?