Kommunen och polisen presenterar medborgarlöftet för åren 2021-2022

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften baseras på det som medborgarna upplever som lokala problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Östra Göinge.

– Med tanke på den lägesbild och upplevda otrygghet som vi har i Östra Göinge är samarbetet mellan kommunen och polisen nödvändigare än någonsin där trafik, narkotika och ungdomsbrottslighet är prioriterade områden. Sedan något år tillbaka samverkar vi genom Brottsförebyggande rådet med förebyggande insatser för just ungdomar, och det viktiga arbetet kommer fortsätta, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bild på David Lundin, säkerhetssamordnare, Veronica Gustafsson, kommunpolis, och Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

David Lundin, säkerhetssamordnare, Veronica Gustafsson, kommunpolis, och Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Samverkan mellan polis och kommun är otroligt viktig, de problem som finns behöver vi lösa tillsammans. Brottförebyggande rådet är en del av detta, där bland annat lägesbildsarbetet ska prioriteras. Polisen försöker vara synliga och röra sig så mycket som möjligt i kommunen, dels för relationsbyggandet med ungdomarna men även för att skapa ett förtroende för polisen så att man känner en trygghet i att komma till oss ifall det hänt någonting, säger kommunpolisen Veronica Gustafsson.

Utifrån den framtagna lägesbilden utpekade prioriterade områden har nedanstående löften formulerats:

Polisen lovar att

  • polisen ska fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten i hela kommunen
  • genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare, hastighet och annat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller som är brottsutsatta
  • minska rekryteringen av ungdomar till kriminella nätverk, arbeta uppsökande för att förhindra och minska droganvändningen bland ungdomar.

Kommunen lovar att

  • verka för ett tryggare Östra Göinge genom att arbeta aktivt med förebyggande insatser som ökar närvaron på kvällar/nätter och ökat engagemang hos privatpersoner och föreningar
  • förstärka och utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att skapa tryggare uppväxtvillkor för barn och unga genom tidigt samordnade insatser. Med särskilt fokus på insatser som stärker ungas skyddsfaktorer, så som en god psykisk hälsa, utbildning och en meningsfull fritid.

Polisen och kommunen lovar att

  • arbeta brottsförebyggande genom att bjuda in till medborgarvandringar
  • genom BRÅ (Brottsförebyggande rådet) samverkan använda sig av riktade insatser till ungdomar mellan 13 och 24 år
  • utföra gemensamma myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt utföra tillsyn av försäljning av tobak och folköl.

Hittade du inte vad du sökte?