Kommunen erbjuder sig att köpa golfklubbens fastighet

Östra Göinge kommun är, sedan Östra Göinge Golfklubbs bana anlades, ägare av all mark som golfbanan ligger på utom av en fastighet utmed väg 19 strax norr om Knislinge. För att renodla markfrågorna mellan parterna vill kommunen nu köpa den fastigheten också. Östra Göinge kommun har därför lämnat ett erbjudande till styrelsen i Östra Göinge Golfklubb som innebär att kommunen köper fastigheten Knislinge 15:59 med tillhörande byggnader. Erbjudandet ska först behandlas vid ett extra medlemsmöte innan golfklubben kan ge sitt svar.

 

För mer information kontakta:
Jonas Rydberg, Kommunchef
Tfn 044/775 65 91


Hittade du inte vad du sökte?