Information om utlämnande av handlingar från kommunarkivet

Kommunarkivet i Östra Göinge kommun kommer att flytta, och handlingarna kommer framöver att finnas på annan ort. Under en period under hösten kommer handlingarna inte vara tillgängliga för utlämnande på grund av åtgärder som behöver vidtas med handlingarna i samband med flytten.

Med anledning av detta kan det dröja längre än vad det vanligtvis gör, om du begär ut en handling som finns i kommunarkivet.

Vi hoppas på ert överseende då detta görs i syfte att säkerställa det långsiktiga bevarandet av kommunens handlingar.

Vid frågor, kontakta arkivarie Maria Åkesson, tel. 072 – 99 33 293


Hittade du inte vad du sökte?