Information om gymnasie- och grundskoleelevernas busskort

Skånetrafiken inför ett nytt busskortssystem som underlättar både för gymnasieeleverna och den administrativa personalen på skolorna. Busskorten kommer inte längre delas ut till eleverna inför skolstart utan skickas istället hem till elevernas folkbokföringsadress. Detta kommer ske mellan den 5 augusti och skolstart. Även busskort för elever i grundskolan skickas till hemadressen, som förra läsåret.

Busskortet gäller i hela Skåne, dygnet runt måndag-fredag, från den 12 augusti 2019 till den 12 juni 2020. Busskorten gäller även under loven.

Det nya busskortet kommer inte att ha något terminsbevis bifogat men det krävs en underskrift av eleven på kortets baksida. Är eleven över 18 år måste legitimation tas med vid resa, ifall det skulle uppstå en kontroll. Kortet är kopplat till elevens personnummer och det kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Borttappat busskort kan ersättas till en kostnad på 30 kr. Eleven kan åka kostnadsfritt till och ifrån skolan i fem dagar ifall det skulle strula till sig med busskorten.

Administration av busskort för gymnasieelever
Det är Göinge utbildningscenter som hanterar busskortsärenden för alla gymnasieelever under sommaren och därefter fortsatt för de elever som går en gymnasieutbildning på Göinge utbildningscenter.

Fr.o.m. i höst kommer däremot elever som är folkbokförda i Östra Göinge kommun och går på en gymnasieskola i någon annan kommun (till exempel i Kristianstad, Hässleholm eller Osby) att hantera sina busskortsärenden på kommunhuset i Broby.

Busskort för elever i grundskolan

Busskorten för grundskoleelever skickas också till hemadressen i början av augusti, som förra läsåret. Även busskorten för grundskoleelever gäller i hela Skåne, dygnet runt måndag-fredag, från den 12 augusti 2019 till den 12 juni 2020.

Busskorten gäller även under lov och har inte något terminsbevis bifogat men en underskrift av eleven på kortets baksida behövs.

Administration av busskort för grundskoleelever
Busskortsärenden som gäller elever som går på en grundskola i Östra Göinge hanteras på Göingeskolan eller Snapphaneskolan.

För de elever som bor i kommunen men går på en grundskola i annan kommun hanteras busskorten på kommunhuset.

Bussresor på helgen

Jojo Skola Plus finns inte kvar det här läsåret. Istället kan man själv fylla på busskortet med egna biljetter, t.ex. resor på helgen eller ”sommarlovskortet”. Du kan beställa dessa biljetter via Skånetrafikens app eller hos deras kundcenter.

 


Hittade du inte vad du sökte?