Idag klockan 15 testas signalen VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. 

Signalen testas fyra gånger om året, alltid klockan 15.00, via de ljudanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Viktigt meddelande-signalen består av sju sekunder långa ljudstötar omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”, en 30-40 sekunder lång signal.

Besök MSB:s webb för information om var det finns ljudanläggningar.


Hittade du inte vad du sökte?