Herman ska hjälpa barnen på Västerskolan läsa

Herman, 5 år.

Att hundar gör nytta inom vården och omsorgen vet vi redan. Men att de fyller en pedagogisk funktion i skolan är nyare. Sedan 2013 har tjugo så kallade bokhundar utbildats i Sverige, och en av dem bor i Broby.

Herman, som Annika Lindströms hund heter, är en 5-årig blandning mellan jaktlabrador och wachtelhund och ska så småningom börja jobba på riktigt på Västerskolan, där matte är lärare. Än så länge sker besöken på skolan i form av mattes utbildningspraktik.

– Läsning är grunden för all inlärning. Men många barn är splittrade och behöver hjälp att komma ner i varv. Där kan en bokhund vara till stor hjälp, säger Annika, som själv jobbat mycket med att hjälpa barn med läsning.
Att hon själv är pedagog är ingen slump i sammanhanget.

Pedagoger eller bibliotekarier

– För att få utbilda sig till bokhundsteam måste man vara antingen pedagog eller bibliotekarie, berättar Anna Nilsson, utbildare på Bokhunden och själv lärare. Man måste ha den bakgrunden för att man ska ha förståelse för sin roll. Och så måste man såklart ha en hund.
Men vilken hund som helst räcker inte. Innan det går att säga om hunden kan bli en bra bokhund måste den bedömas och genomgå flera lämplighetstester.

– Den måste vara över 18 månader, ha ett stabilt psyke och fungera med barn, berättar Anna Nilsson.
För en bokhund måste tycka om att bli klappad och kunna sitta lugnt och lyssna när barnet läser högt för den. Den får inte sova under lässtunden, eftersom vitsen är att hunden ska agera aktiv lyssnare för barn som behöver träna högläsning för någon som inte kritiserar, avbryter, fnissar eller stör.

Herman är bra på att lyssna.

Herman är bra på att lyssna.

Lättare att sitta still

Med bara en bokhund som lyssnare får barnen lättare att sitta still, de blir lugna och motiverade att läsa längre, säger Anna.
Bakom projektet Bokhunden står Linnéuniversitetet, Dyslexiförbundet, Åstorps kommun och Hundsam.

– Vi har sökt och fått medel för tre år ur Allmänna arvsfonden, berättar Anna, som arbetar med Bokhunden tillsammans med projektledaren och lektorn i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitet, Helene Ehriander och Lotta Vedin, autismpedagog.
Utbildningen sker under ett år och i två steg; ett förberedande och ett praktiskt där hund och förare får träna i riktiga lässituationer med barn. Den färdigutbildade bokhunden arbetar i skolmiljö, där elevhälsan bedömer vilka barn som behöver lästräning med bokhunden. 20 minuter åt gången under sju veckor högläser barnet för hunden i ett särskilt läsrum tillsammans med pedagogen. Hittills har 16 skolor och bibliotek i Sverige gått med på att släppa in bokhundar i verksamheten och Anna och hennes kollegor har redan sett stora resultat av lästräningen med hund.

Hunden skrattar inte

”Jag får läsro och känner mig lugn”, sa ett barn om att läsa med sin bokhund, berättar Anna. ”Jag får vara ifred och hunden skrattar inte åt mig”, sa ett annat.
Parallellt pågår forskning om vad det är som egentligen händer i mötet mellan hund och barn.

– Man vet ju att så kallade må-bra-hormonet oxytocin frigörs och att blodtrycket sjunker när man klappar en hund. Men det finns säkert mer att ta reda på, säger Anna.
Och Annika och Herman ser fram emot att fortsätta uppdraget som examinerat bokhundteam, så fort de är klara med utbildningen i februari.

– Det ska bli jätteroligt. Och behovet är så stort. Jag tror att det finns många barn som skulle kunna bli hjälpta.

Herman och Annika.

Herman och Annika.

 


Herman, 5 år.

Hittade du inte vad du sökte?