Göinge ängar söker intresserade göingebor!

Vi söker en ängsvärd i Glimåkra!

I denna arbetsuppgift ingår att slå gräset med lie alternativt eller slåtterbalk och samla ihop det i högar som kommunens parkavdelning senare hjälper till att frakta bort. Lie och slåtterbalk finns att låna av kommunen i början av augusti.

Projektet ”Göinge ängar” är ett samarbete mellan Östra Göinge kommun, Göinge hembygdsförening och Göinge slåttersällskap. Med projektet vill vi bidra till den biologiska mångfalden och det historiska kulturarvet genom att omvandla en del gräsmattor till ängsmark. Detta är en process och förhoppningen är att vi ska kunna se riktiga ängsmarker även inne i våra tätorter. Till en början har vi valt ytor i två av kommunens tätorter; Broby och Glimåkra. På dessa utvalda platser har vi placerat skyltar där nyfikna besökare kan läsa mer om projekten.

Är du intresserad av att ta hand om ängen i Glimåkra?

Kontakta Ann-Sofie Görnebrand 044-775 61 45 så får du mer information!

Lastar-Annas stuga vid Solgatan i Broby. Stugan har en intressant historia och har en gräsyta som förvandlas till ängsmark.

Lastar-Annas stuga vid Solgatan i Broby. Stugan har en intressant historia och har en gräsyta som förvandlas till ängsmark.


Hittade du inte vad du sökte?