Fler platser för feriearbete skapades

Arbetsförmedlingen och Östra Göinge kommun har gjort en överenskommelse gällande insatser för att skapa fler feriearbete för ungdomarna i Östra Göinge kommun.

Med hjälp av en ändring i Arbetsförmedlingens regleringsbrev har regeringen tillsett att ytterligare medel kan satsas på arbetslösheten hos yngre människor.

Målgruppen är de ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs. Ungdomar som annars kan ha svårt att hitta sommarjobb på egen hand, t ex ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning, prioriteras.

Med hjälp av den extra summan som administreras av Arbetsförmedlingen kunde Östra Göinge kommun erbjuda ytterligare 22 platser.

”Tillsammans med kommunens 100 platser så innebär detta att totalt 122 ungdomar har erbjudits feriearbete i år vilket är helt fantastiskt. Vi vill rikta ett stort tacka till alla verksamheter som har gjort detta möjligt genom att erbjuda så många platser under sommaren” säger Ann Ollhage, samordnare på arbetsmarknadsenheten.

För mer information kontakta:

Ann Ollhage, samordnare/administratör

044-775 67 35

Ann.Ollhage@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?