Fiberutbyggnaden i Östra Göinge fortsätter framåt

Fiberkabel.

I Östra Göinge kommun är drygt 61 procent av alla kommunens hushåll och företag fiberanslutna, vilket går att jämföra med siffran för hösten 2017 som var 46 procent.

Östra Göinge kommun har som uppsatt mål att 95 procent av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till fiber med minst 100 Mbit/s. Formuleringen ”tillgång till fiber” innefattar alla hushåll som har fiber inkopplat samt alla hushåll där fiber finns i dess absoluta närhet. Hösten 2018 hade vi nått 76 procent, 91 procent inom tät- eller småort respektive 19 procent utanför.

För att den positiva utvecklingen ska fortlöpa behöver fiberutbyggnaden även komma igång ordentligt på landsbygden de närmaste månaderna.

– Leverantören IP-Only håller sig till sin tidsplan vad gäller landsbygden och kommer att påbörja sin utbyggnad av fiber under årets tredje kvartal, säger Rebecca Ohlsson, som ansvarar för bredbandsfrågor i Östra Göinge kommun.

Statistiken som vi refererar till finns att läsa mer om på www.bredbandskartan.se.

 

Mer information

Löpande information om utvecklingen publiceras här på kommunens hemsida.

 

Har du inte anslutit dig?

Du som idag inte har anslutit dig till ett fibernät kan kontakta Telia/Svenska Stadsnät (tät- eller småort) eller IP-Only (utanför tät- eller småort) för information.

Telia/Svenska Stadsnät
020-10 00 95
Svenska Stadsnät

IP-Only
0200-43 00 00
IP-Only


Fiberkabel.

Hittade du inte vad du sökte?