Fiberutbyggnad på Östra Göinges landsbygd

Den 3 december hölls ett möte mellan Östra Göinges lokala fiberföreningar, kommunens bredbandssamordnare och två representanter från leverantören IP-Only. Tio personer var på plats när IP-Only informerade om att de nu ansökt om bredbandsstöd från Länsstyrelsen. 

Ansökningstiden gick ut den 30 november och IP-Only vidhåller sin tidplan om att fiber kommer att börja byggas under tredje kvartalet 2019. Det handlar om två områden, ett område i norr och ett i söder i Östra Göinge. Utbyggnad kommer att inkludera de hushåll som fått erbjudande och där byggbeslut fattas.

Status i projektet är att grovprojektering nu är klar: adresslistor är sammanställda och förfrågningsunderlag kommer att gå ut inom kort. Beräknad svarstid är ett par månader. Därefter görs en anbudsutvärdering och internt beslut. Startsträckan till dess att fibergrävning påbörjas kan variera beroende på val av underleverantör.

IP-Only kommer inte att dra fiber från Osby-hållet utan från en punkt utmed riksväg 23, så Östra Göinge-projektet är inte längre beroende av Osby-projektets framåtskridande. Tidplanen för Östra Göinge-projekten synkar bra med bredbandsstödet från Länsstyrelsen där besked förväntas lämnas i februari. Nytt möte bokas i februari och förhoppningsvis kommer mer detaljerad information då.

Bredbandssamordnaren vid Östra Göinge kommun informerar också om att även Telia har ansökt om bredbandsstöd.

– Det innebär att större delen av landsbygden nu är föremål för ansökan om statligt bredbandsstöd, något vi arbetat för och som vi ser som mycket positivt, säger Pia Vingestråhle.

 

Kontakt för mer information

Pia Vingestråhle, bredbandssamordnare
pia.vingestrahle@ostragoinge.se  | 044-775 60 91


Hittade du inte vad du sökte?