Femklövern styr kommunen i minoritet

Camilla Westdahl (M)

Moderaterna, 8 mandat, Centerpartiet, 2 mandat, Folkpartiet, 1 mandat, Kristdemokraterna, 1 mandat och Miljöpartiet, 1 mandat. Socialdemokraterna har 11 mandat i fullmäktige, Vänsterpartiet 1 och Sverigedemokraterna 6. Så ser fördelningen ut efter valet. Det innebär att femklövern (M, FP, C, KD och MP) inte har egen majoritet, utan kommer att styra kommunen i en minoritetssituation.

Ny ordförande i kommunfullmäktige är Camilla Westdahl (M) och 1:e vice ordförande Esbjörn Svensson (C). Lars-Stellan Jönsson (S) är 2:e vice ordförande.


Camilla Westdahl (M)

Hittade du inte vad du sökte?