Få utsatta för brott, trots det ökar otryggheten

– De allra flesta känner sig trygga i Östra Göinge. Få har blivit utsatta för något brott. Det är mycket bra, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M). Samtidigt är det inte alls bra att fler göingebor än tidigare upplever att otryggheten ökar, fortsätter han.

Resultatet från Polisens och Östra Göinge kommuns årliga trygghetsmätning, som görs i form av en enkät till ett statistiskt urval av göingebor, är klart. Av göingebornas svar framgår tydligt att det är få som varit utsatta för något brott. Även i jämförelse med närliggande kommuner har Östra Göinge en låg andel utsatta. Trots det ökar den upplevda otryggheten.

Det som framför allt driver otrygghetskänslan är fort- och buskörning med bilar, motorcyklar och mopeder samt bristande respekt för trafikregler. Men även bråkande ungdomsgäng som stör ordningen och omfattande nedskräpning påverkar negativt. Tydligt är också att fler upplever att narkotikapåverkade personer rör sig ute. Allt detta sammantaget bidrar enligt trygghetsmätningen till att fler göingebor än tidigare känner sig otrygga på byn en sen kväll eller när de åker buss, och de upplever också att polisen inte bryr sig om de lokala problemen.

Med anledning av resultatet kommer kommunen fortsätta arbetet tillsammans med Polisen i syfte att öka tryggheten i Östra Göinge.

– Polisen måste tillbaka till Östra Göinge och vara synlig i våra byar. Det duger inte att överge landsbygden, säger Patric Åberg (M).


Hittade du inte vad du sökte?