Eldningsförbud hävt fr.o.m. 6 juli

På grund av sjunkande brandriskprognoser har räddningscheferna för kommunerna inom Skåne Nordost beslutat om upphävande av förbud mot eldning utomhus, fr.o.m. 2019-07-06. Beslutet omfattar kommunerna Östra Göinge, Kristianstad, Hörby, Höör, Osby, Bromölla och Hässleholm.

Även om eldningsförbudet är hävt uppmanar Räddningstjänsten till att eventuell eldning bör ske med försiktighet och att det är viktigt att vara uppmärksam på spridningsrisken.

(Det tidigare eldningsförbudet utfärdades den 26 juni.)


Hittade du inte vad du sökte?