Retroaktiv avgiftskontroll är framflyttad


Retroaktiv avgiftskontroll är framflyttad till höstterminen 2022 på grund av tekniska förseningar hos systemleverantören.

Under höstterminen 2022 kontrollerar Östra Göinge kommun de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola/fritids lämnat för 2020.

Kontrollen kommer att genomföras fortlöpande varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Du kan läsa mer här: Retroaktiv avgiftskontroll


Hittade du inte vad du sökte?