Bygger för framtiden

I Knislinge pågår byggandet av kommunens nya sporthall. Hallen, som även kommer att inrymma bowlinghall, dansstudio och café, beräknas stå klar till skolstarten hösten 2014.

Stort fokus har lagts vid miljöaspekterna och byggnaden kommer att ligga i framkant vad det gäller god miljöstandard. Sporthallen kommer att bli en så kallad nära noll-energibyggnad (NNE). Begreppet kommer från ett EU-direktiv som träder i kraft 2021 för alla nya byggnader och 2019 för offentliga byggnader.

Den låga energimängd som behöver tillföras en nära noll-energibyggnad ska enligt direktivet i huvudsak komma från förnybara energikällor, som produceras på plats eller i närheten. Ett exempel på miljöanpassning är att byggnaden får ett sedumtak (tak med levande växtlighet) som bl.a. isolerar byggnaden, minskar behovet av dagvattensystem och dämpar buller.

Så kallad gräsarmering tillåter regnvattnet att rinna ner i marken.

Så kallad gräsarmering tillåter regnvattnet att rinna ner i marken.

Hallen kommer att ligga längs Knislinges nya kultur- och grönstråk, som löper från vattentornet till område Väster.

Utemiljön får, precis som byggnaden, en stark miljöprägel med fokus på hållbarhet. Dagvattnet kommer t.ex. att tas om hand på plats och så kallad gräsarmering på parkeringsplatserna tillåter regnvattnet att rinna ner i marken (jämför med asfalterad parkering som kräver dagvattensystem).

Vill du veta mer om hur bygganden kommer att se ut? Se gärna ritningen nedan.Hittade du inte vad du sökte?