Bra resultat år 2020, trots en besvärlig tid

När år 2020 summeras präglas det av om- och nybyggnation av särskilda boenden, VA-utbyggnad, fastighetsköp och, såklart, Coronapandemin. Trots utmaningarna är det åter igen ett plusresultat som levererats.

Årets resultat: 27,0 miljoner kronor

– 2020 blev verkligen inte som någon hade önskat sig. Östra Göinge valde tidigt att hantera pandemin med följsamhet, eftertänksamhet och mod att fatta viktiga beslut, säger Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M). Vår kommunchef och den övriga förvaltningsledningen har hanterat pandemin inom ramen för kommunens ordinarie krisorganisation. På det sättet har vi kunnat hålla ihop både vårt krisledningsarbete och den ordinarie verksamheten. Jag är mycket imponerad av vår förmåga att snabbt ställa om för att i kristid samla alla krafter och göra allt för att hantera den uppkomna situationen.

– Tyvärr har vi med anledning av pandemin inte kunnat genomföra flera olika utvecklingsinsatser som är kopplade till verksamhet och ekonomi, fortsätter Patric Åberg. Vi har fortfarande ekonomiska utmaningar inom några av kommunens verksamheter. Arbetet med att möta dessa återupptas nu 2021. Trots detta har vi efter riktade stöd från staten med anledning av pandemin, och vår förmåga att ta kloka beslut, fortsatt god ekonomi i kommunen. Årets resultat på 27 miljoner kronor innebär att vi stärker vår finansiella ställning för kommande utvecklingssatsningar och investeringar.

Redovisnigen i sin helhet

Årsredovisningen blir tillgänglig och publiceras på kommunens hemsida efter att den antagits av Kommunfullmäktige, enligt planering den 24 mars.


Hittade du inte vad du sökte?