Beslut gällande högstadiet och terminsstart i Östra Göinge

Östra Göinge kommun har sedan i torsdags i enlighet med den nya förordningen sett över om det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förhindra smittspridning och minska trängsel inom ramen för närundervisning (undervisning på plats).

Utifrån de riktlinjer som presenterats av Smittskydd Skåne har kommunen stämt av med berörda skolor för att säkerställa vilka åtgärder som är vidtagna och vilka fler som är möjliga att vidta för att minska smittspridning och trängsel.

Exempel på åtgärder som kommunen har övervägt är möjligheten till att anpassa schemaläggningen, tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen.

Förordningen kräver att kommunen ska överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Intentionen i skollagen är att högstadieskolor så långt som det är möjligt vidtar åtgärder så att skolor kan fortsätta att ha undervisning på plats.

Vad säger Smittskydd Skåne?

Smittskydd Skåne har angett att det finns möjligheter till variation och om det epidemiologiska läget tillåter kan anpassningar göras efter de lokala förutsättningarna. Detta kan till exempel innebära att alternera mellan 7:an, 8:an och 9:an. Om man kan hålla avstånd eller redan håller avstånd mellan elever och lärare, och inte har några problem med smittspridning, är rekommendation om distansundervisning inte lika stark.

Vidare menar Smittskydd Skåne att smittspridningen inte är högre bland skolans personal än den är i andra yrkesgrupper i samhället. Det viktigaste, enligt Smittskydd Skåne, är att vuxna håller avstånd till andra vuxna.

 

Östra Göinge kommuns bedömning

Vår samlade bedömning är att en stor del av våra elever av olika skäl har behov av närundervisning. Skälen som vi har beaktat är bland annat: elevernas rätt att bli behöriga till gymnasiet, brister i stabil internetuppkoppling, behov av stöd, olämpliga studiemiljöer hemma, med mera.

 

Beslut efter bedömning

Östra Göinge kommun ser allvarligt på nuvarande situation i samhället samtidigt som kommunen ska säkerställa en god utbildning för våra elever. Efter att ha tagit hänsyn till ovanstående har kommunen (huvudman) den 11 januari tagit följande beslut. Beslutet gäller från och med terminsstart den 13 januari och fram till den 24 januari.

Undervisning

Årskurs 9 har närundervisning medan årskurs 7 och 8 alternerar mellan närundervisning och fjärrundervisning varannan dag.

Elever som är i behov av närundervisning

De elever som bedöms ha skäl som angivits ovan ska ha närundervisning alla dagar oavsett årskurs. Skolan kontaktar berörda elever/vårdnadshavare.

Grundsärskolan och träningsskolan i årskurs 7-9 har närundervisning som vanligt.

Övriga åtgärder som görs:

  • Extra bussar via Bergkvara kommer att köra på samma tid som ordinarie buss men skjutsar endast elever.
  • Idrottslektioner rekommenderas att ske utomhus eller teoretiskt så att trängsel i omklädningsrum inte uppstår.
  • Varje skola rekommenderas att göra en egen riskbedömning kopplad till hemkunskapslektionerna så att trängsel inte uppstår.
  • Varje skola rekommenderas att glesa ut antalet elever som har rast samtidigt och att raster sker utomhus. Samt att rastvakter ser till att eleverna inte samlas i stora grupper.
  • Varje skola rekommenderas att en gång i veckan följa upp de åtgärder som är vidtagna för att minska smittspridning och trängsel och vid behov vidta förbättringar.

 

Skollunch

Skollunch kommer att erbjudas men organisationen av detta är inte klart i dagsläget.

 

Eskaleringstrappa vid ökad smittspridning

Vid en ökad smittspridning på enskild skola eller i samhället i stort så har följande eskaleringstrappa tagits fram:

Steg 1 – Årskurs 7 kommer att ha mer fjärrundervisning

Steg 2 – Både årskurs 7 och 8 kommer att ha mer fjärrundervisning

Steg 3 – Samtliga årskurser 7-9 kommer att fjärrundervisning

 

  • Planering startar för att se över terminstider samt lärarnas A-dagar om rekommendationen kvarstår efter den 24 januari.
  • Vid stor smittspridning i enskild klass kommer den berörda klassen att gå över till fjärrundervisning.

Hittade du inte vad du sökte?