Anpassade hastighets-begränsningar i Östra Göinge

Från och med november inleder kommunen en anpassning av hastighetsbegränsningarna i byarna.

I bostadsområden, vid skolor, i centrum och på vägar med blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidra till förståelse och ökad hänsyn i trafiken.

Kommunen arbetar med metoden ”Rätt fart i staden”. Hastighetsgränserna sätts framför allt utifrån vägens säkerhet och standard och hur mycket våld människokroppen tål vid en krock. 30 och 40 km/h kommer att bli vanliga hastigheter i byarna.

Anpassningen av hastigheter i Östra Göinge kommun startar i Knislinge i november 2013. Därefter kommer nya hastigheter att införas ortsvis tills alla byar är klara.

Grundprincipen för olika hastigheter är följande:

  • 30 km/h Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor.
  • 40 km/h Gator i huvudsak inom huvudnätet, med gångbanor samt gator med cyklar på körbanan.
  • 60 km/h Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

 

Nedan kan du ta del av översiktliga hastighetskartor för byarna.Hittade du inte vad du sökte?