Anmälan om skollunch för gymnasieelever boende i Östra Göinge kommun

Under tiden som distansundervisning pågår i gymnasieskolan på grund av covid-19, vill vi erbjuda alla elever som inte har närundervisning möjlighet till lunch och få ett mål mat mitt på dagen under skoldagarna. Det spelar ingen roll var du går i gymnasiet så länge du är folkbokförd och boende i Östra Göinge kommun.

Alla elever som går i gymnasieskolan, som är folkbokförda i Östra Göinge kommun och har behov av skollunch får det.

  • Du ska inte ansöka om lunchlåda för de dagar du har undervisning på plats i skolan. Respektive skola ansvarar då för att lunch serveras i skolrestaurangen.
  • För de skoldagar då undervisning sker på distans och du inte är i skolan så ges du möjlighet att anmäla ditt behov av lunchlåda.

Här gör du din beställning av lunchlåda till vecka 9.


Hittade du inte vad du sökte?