Tillväxtträffar

Våra frukostmöten och andra tillväxtträffar för företagare har varit väldigt välbesökta. Flera olika träffar är på gång. Alla datum du ska boka in hittar du här på sidan. Välkommen!

12 december Frukostmöte på Broby Gästis

Attraktionskraft – hur viktig den är för en plats och företagen!
Förmågan att locka till sig eller behålla människor, oavsett om de ska bo och leva, driva företag avgör i hög grad förmågan att utvecklas och växa. Samspelet mellan kommun och företag påverkar vilken väg utvecklingen tar.

Välkommen att nätverka med företag, kommun och politik!

Patric Åberg – kommunstyrelsens ordförande, samverkan och attraktionskraft och dess betydelse för en plats.

Anders Siversson – plan- och byggchef, hur detalj- och översiktsplaner påverkar platsens attraktion.

Gordon och Robin Liljegren – entreprenörer, attraktion och dess betydelse men också hur med E-handeln påverkar företagandet.

7,30 – 8,00: Frukost och mingel

8,00 – 8,30: Panel om Attraktionskraft

8,30 – 9,00: Nätverksmingel

 

Frukost till självkostnadspris: 85 kr

Anmälan frukostmöte

    Lämnade personuppgifter kommer att registreras i en av kommunens databaser. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att 1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra register och berör dig samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?