Handläggningstid för tillståndsärende

Här kan du se hur lång tid det normalt tar att bereda ditt tillståndsärende.

Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett, det vill säga alla bilagor inkommit.

  • Stadigvarande serveringstillstånd – 3 månader
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten – 1 månad
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap – 1 månad

 


Hittade du inte vad du sökte?