Samarbete

Det är näringslivet i Östra Göinge som skapar förutsättningar för vår tillväxt och medborgarnas välstånd.

Genom rätt insatser främjas ett växande näringsliv där de lokala företagen ges bättre möjlighet att växa och nyetableringar får en bättre grogrund. En viktig del i vårt näringslivsarbete är att ständigt höja servicenivån och flexibiliteten när vi möter företagare och företag vid såväl myndighetsutövning och tillståndsrådgivning som vid övriga ärenden.  Vi vill ha så mycket input som möjligt från lokala företag och företagare – såväl nuvarande som de som önskar etablera sig. Ju fler idéer och tankar som utbyts, desto större delar av det lokala näringslivets behov kan tillgodoses.


 

 

Destinationsutveckling i Östra Göinge och nordöstra Skåne

Från maj 2015 och två år framöver går kommunerna i Skåne Nordost (Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Bromölla) samman kring en omfattande och gemensam destinationsutvecklingsprocess med målet att utveckla nya arbetssätt och skapa en långsiktigt hållbar strategisk plattform för besöksnäringen. Processen kommer att drivas i samverkan mellan kommunerna och tillsammans med näringen. Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området med målet att öka antalet besökare, öka lönsamheten och skapa nya arbetstillfällen. Det handlar mycket om att arbeta tyd­ligt och avgränsat med klara mål och våga tänka nytt!

Processgruppen består av representanter från besöksnäringen i vårt område, kommunernas näringslivs- och turistansvariga tjänstemän samt representant från Tourism in Skåne. Gruppen, som leds av konsulter från Svedest AB och Tyréns, kommer genom olika workshops att arbeta fram en gemensam bild över destinationens nuläge både vad avser utmaningar såväl som möjligheter.

Gruppens initiala arbete syftar till att skapa en gemensam syn på  förbättringsmöjligheter för ökad attraktivitet samt en gemensam första bedömning av egenskaper och förutsättningar utifrån exportmognadskriterier.

Samtliga kommuner i Skåne Nordost arbetar tillsammans med näringslivsutveckling på bred front.

I nordöstra Skåne finns det enkla företagandet. Här kan du koncentrera dig på det viktigaste, att utveckla ditt företag. Läs mer om våra pågående projekt.

2016 påbörjade Östra Göinge kommun tillsammans med det lokala näringslivet och Svenskt Näringsliv ett samarbete för att förbättra företagsklimatet. Vi har hittills träffats vid två tillfällen, den 21 april 2016 och den 6 mars 2017. Båda tillfällena var mycket välbesökta och tillsammans diskuterar vi de utmaningar och möjligheter som finns i Östra Göinge.

Nästa tillfälle blir den 30 maj då Svenskt Näringsliv redovisar resultatet av årets enkät som ligger till grund för rankingen som presenteras i september. Mer information kommer inom kort.

Här kan du läsa sammanfattning av mötena:
21 april 2016
6 mars 2017

Vill du veta mer?
Ta kontakt med Näringslivschef Fredrik Persson, 044-775 64 10 fredrik.persson@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?