Arbetsmarknadsprojekt

För närvarande finns ett antal arbetsmarknadsåtgärder och projekt, alla med mål att få arbetslösa medborgare i kommunen till någon form av sysselsättning. Läs mer om projekten i flikarna nedanför.

 

 

 

 

Kontakt för ytterligare information

Cecilia Flood
Verksamhetsområdeschef Inflyttning och Arbete
044-775 60 14
Cecilia.Flood@ostragoinge.se


 

 

 

 

Om du är ungdom i åldern 16-24 år och varken arbetar eller studerar, då är detta något för dig.

Fokus ligger på att utifrån ditt individuella behov vägleda och stödja dig på vägen mot en meningsfull sysselsättning. Detta sker genom flera olika motivationshöjande aktiviteter och stödåtgärder som kan hjälpa dig att ta det första, sista och avgörande steget i riktning mot arbete / praktik eller studier.

Goinge Forward – En väg in

Goinge Forward – En väg in, är ett projekt som Östra Göinge kommun driver och som beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet tar utgångspunkt i en ESF-finansierad förstudie som Östra Göinge kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kristianstad har genomfört med syfte att hitta bättre former för samverkan kring grupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Förstudien visade på ett stort behov av att förbättra samverkan mellan ansvariga myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer, särskilt kring människor med en sammansatt problematik. Målgruppen för projektet är utrikesfödda som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

I projektet prövas ett helt nytt sätt att samverka som fokuserar på de specifika behoven hos de enskilda deltagarna där personalen från de samverkande myndigheterna, med stöd från andra samverkansaktörer, fungerar som ett sammansvetsat team runt deltagaren med utgångspunkt i dennes specifika förutsättningar och möjligheter. Viktiga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Allt möjligt verkstaden (socialt företag), Lantbrukarnas Riksförbund, Göinge Näringsliv/Queenia (understödjer kvinnligt entreprenörskap), Glimåkra folkhögskola, och Region Skåne.

Projektet pågår 2016-03-01 – 2019-02-28 och medfinansieras av Europeiska socialfonden med 10 822 341 kronor

Anna Lagerstedt
Projektledare, Goinge Forward
0709536240 | Anna.Lagerstedt@ostragoinge.se

Broschyr för dig som vill vara med i projektet (även på arabiska)
Broschyr om projektet Goinge Forward

 

Lärlingsakademin Skåne Nordost är ett projekt för lärlingsutbildning för unga vuxna.

Du får en skräddarsydd grundläggande yrkesutbildning ute på ett företag, på din arbetsplats har du en personlig handledare och för dig som behöver finns det även möjlighet att läsa några teoriämnen tillsammans med andra lärlingar. Lärlingsplatserna måste inte vara inom traditionella hantverksyrken utan du kan välja bland en mängd olika yrkesområden.
Utbildningens längd varierar mellan 20 veckor och upp till två år och utbildningen är CSN-berättigad.

Är du intresserad av att veta mer om lärlingsutbildning? Välkommen till något av våra informationsmöten! Läs mer på http://www.larlingsakademin.se/

 

Young Innovation HUB Östra Göinge finns till för att möjliggöra ungas kreativitet, engagemang och drömmar. Hubben på Västra Järnvägsgatan 5 i Broby är vår gemensamma mötesplats och dit kan du som är 15 – 24 år komma för att jobba med projekt, vara med på aktiviteter, plugga, träffa vänner eller ta en fika.

Projektet är nu avslutat!
Young Innovation HUB Östra Göinge är ett projekt som sattes igång i början av 2017 och nu är tyvärr projekttiden slut. Men vilken fantastisk tid det har varit och vad mycket vi har fått göra! Vi är väldigt glada över den resa som Hubben har gjort här i Östra Göinge och tacksamma för denna tid som fört med sig otroligt mycket. All erfarenhet och kunskap kommer vi ta tillvara på. Och sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla unga som varit en del av hubben och till alla möjliggörare!

Sommarlovsentreprenör

Sommarlovsentreprenör är för dig som är 15-20 år och som vill prova på att driva eget företag. Ett roligt sätt att testa en affärsidé och tjäna egna pengar. Projektet är avslutat, läs mer här >>

Hittade du inte vad du sökte?