Arbetsmarknadsprojekt

För närvarande finns ett antal arbetsmarknadsåtgärder och projekt, alla med mål att få arbetslösa medborgare i kommunen till någon form av sysselsättning. Läs mer om projekten här nedan.

Projektet Within

Om du är ungdom i åldern 16-24 år och varken arbetar eller studerar då är detta något för dig.

Fokus ligger på att utifrån ditt individuella behov vägleda och stödja dig på vägen mot en meningsfull sysselsättning. Detta sker genom flera olika motivationshöjande aktiviteter och stödåtgärder som kan hjälpa dig att ta det första avgörande steget i riktning mot praktik, arbete eller studier.

Projektet Within är nu avslutat och har blivit en ordinarie del i vår verksamhet genom Uppföljningsteamet KAA.

Projektet Goinge Forward – En väg in

Goinge Forward är ett projekt som Östra Göinge kommun driver och som beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet tar utgångspunkt i en ESF-finansierad förstudie som Östra Göinge kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kristianstad har genomfört med syftet att hitta bättre sätt för samverkan kring grupper som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Förstudien visade på ett stort behov av att förbättra samverkan mellan ansvarig myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer, särskilt kring människor med en sammansatt problematik. Målgruppen för projektet är utrikesfödda som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

I projektet prövas ett helt nytt sätt att samverka som fokuserar på de specifika behoven hos de enskilda deltagarna där personalen från de samverkande myndigheterna, med stöd från andra samverkansaktörer, fungerar som et sammansvetsat team runt deltagaren med utgångspunkt i dennes specifika förutsättningar och möjligheter. Viktiga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Allt möjligt verkstaden (ett socialt företag), Lantbrukarnas Riksförbund, Göinge Näringsliv, Queenia (understödjer kvinnligt entreprenörskap), Glimåkra folkhögskola och Region Skåne.

Projektet pågick 2016-03-01 till 2019-02-28 och medfinansierades av Europeiska socialfonden med 10 822 341 kronor.

Projektet är nu avslutat. Läs mer om resultatet av projektet Goinge Forward här.

Lärlingsakademin Skåne Nordost – Ett projekt för lärlingsutbildningar för unga vuxna

Hos lärlingsakademin får du en skräddarsydd grundläggande yrkesutbildning ute på ett företag. På din arbetsplats har du en personlig handledare och för dig som behöver finns det även möjlighet att läsa några teoriämnen tillsammans med andra lärlingar. Lärlingsplatserna måste inte vara inom traditionella hantverksyrken utan du kan välja bland en mängd olika yrkesområden.

Utbildningens längd varierar, den kan vara mellan 20 veckor och upp till två år. Utbildningen är CSN-berättigad.

Om du är intresserad av att få veta mer om lärlingsutbildning så är du välkommen att kontakta lärlingsakademin. Läs mer på lärlingsakademins hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Agneta Henriksson
Avdelningschef Arbetsliv och stöd
044-775 65 07
Agneta.Henriksson@ostragoinge.se


 

 

 

 

Hittade du inte vad du sökte?