Arbetsmarknadsprojekt

För närvarande finns ett antal arbetsmarknadsåtgärder och projekt, alla med mål att få arbetslösa medborgare i kommunen till någon form av sysselsättning. Läs mer om projekten i flikarna nedanför.

 

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Flood
Verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete
044-775 60 14
Cecilia.Flood@ostragoinge.se


 

 

 

 

Om du är ungdom i åldern 16-24 år och varken arbetar eller studerar, då är detta något för dig.

Fokus ligger på att utifrån ditt individuella behov vägleda och stödja dig på vägen mot en meningsfull sysselsättning. Detta sker genom flera olika motivationshöjande aktiviteter och stödåtgärder som kan hjälpa dig att ta det första, sista och avgörande steget i riktning mot arbete / praktik eller studier.

 

Projektet är nu avslutat och har blivit en ordinariedel i vår verksamhet genom Uppföljningsteamet – KAA

 

 

Goinge Forward – En väg in

Goinge Forward – En väg in, är ett projekt som Östra Göinge kommun driver och som beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet tar utgångspunkt i en ESF-finansierad förstudie som Östra Göinge kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kristianstad har genomfört med syfte att hitta bättre former för samverkan kring grupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Förstudien visade på ett stort behov av att förbättra samverkan mellan ansvariga myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer, särskilt kring människor med en sammansatt problematik. Målgruppen för projektet är utrikesfödda som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

I projektet prövas ett helt nytt sätt att samverka som fokuserar på de specifika behoven hos de enskilda deltagarna där personalen från de samverkande myndigheterna, med stöd från andra samverkansaktörer, fungerar som ett sammansvetsat team runt deltagaren med utgångspunkt i dennes specifika förutsättningar och möjligheter. Viktiga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Allt möjligt verkstaden (socialt företag), Lantbrukarnas Riksförbund, Göinge Näringsliv/Queenia (understödjer kvinnligt entreprenörskap), Glimåkra folkhögskola, och Region Skåne.

Projektet pågår 2016-03-01 – 2019-02-28 och medfinansieras av Europeiska socialfonden med 10 822 341 kronor

Projektet är nu avslutat. Tryck här för att läs mer om projektet Going Forward.

Åsa Linné
Arbetsmarknadschef
044-775 60 12
asa.linne@ostragoinge.se

 

Lärlingsakademin Skåne Nordost är ett projekt för lärlingsutbildning för unga vuxna.

Du får en skräddarsydd grundläggande yrkesutbildning ute på ett företag, på din arbetsplats har du en personlig handledare och för dig som behöver finns det även möjlighet att läsa några teoriämnen tillsammans med andra lärlingar. Lärlingsplatserna måste inte vara inom traditionella hantverksyrken utan du kan välja bland en mängd olika yrkesområden.

Utbildningens längd varierar mellan 20 veckor och upp till två år och utbildningen är CSN-berättigad.

Är du intresserad av att veta mer om lärlingsutbildning? Välkommen till något av våra informationsmöten! Läs mer på http://www.larlingsakademin.se/

 

Hittade du inte vad du sökte?