Specialkost

sallad 2Specialkost av medicinska skäl erbjuds efter inlämnande av intyg från barnläkare eller dietist. Vårdnadshavare till barn med behov av specialkost av medicinska skäl uppmanas lämna intyget till rektor som vidarebefordrar en kopia till skolans kök. Rutin för intyg angående allergikost i förskolan och skolan.

Vi ber om intyget för att vi ska kunna planera för måltiderna samt för att vi ska kunna säkerställa att rätt kost serveras till det aktuella barnet. I kommunens allergistandard finns mer information gällande kommunens hantering av allergikoster.

För önskemål om annan kost av religiösa, etiska eller kulturella skäl ombeds vårdnadshavare komma in med ett intyg gällande önskad kost till måltidsenheten. Använd denna intygsmall. Därefter fattas beslut gällande möjlighet att uppfylla önskemålet och vårdnadshavaren får ett skriftligt besked om beslutet.

Elever med speciella behov

Elever som har speciella behov av kost kan under vissa förutsättningar få detta, intyg krävs.
Rutin för intyg angående kost vid speciella behov

Laktosintolerans

Undantag gällande medicinska skäl är laktosintolerans där föräldrar själva kan skriva intyg, detta gäller endast i grundskolan (och gymnasiet). Mer information om laktosintolerans hittar du här.

Tveka aldrig att kontakta köket ifall du har frågor gällande barnets specialkost!

Läs mer om kommunens allergiarbete här.

Läs mer om specialkost i förskolan här.

Läs mer om specialkost för äldre här.

 

 

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?