Landsbygdsutveckling

Bor eller driver du företag på landsbygden? Om du har idéer för hur du kan utveckla ditt företag eller den bygd du lever i finns det möjligheter för dig i landsbygdsprogrammet.

Du kan också ta idén direkt till organisationen Leader Skånes Ess, organisationen specifikt inriktad på just utveckling av vår landsbygd. Här kan du få specifik information om just din kommuns olika projekt och det är till dem man lägger en projektansökan när man väl kommit på sin idé och hur man vill förverkliga den. Här kan du även läsa om genomförda projekt i nordöstra Skåne.

DET SKÅNSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

Den svenska landsbygdspolitiken har som mål att skapa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Allt fler vill äta närodlad mat, använda förnybar energi och många drömmer om ett boende på landsbygden. Då ska vi som kommun och våra politiker förenkla det för dig som invånare. Det gör man genom att skapa ett miljövänligt och hållbart jordbruk, skapa jobb på landsbygden och inte bara i tättbefolkade städer och skydda och värna om landkapets natur och kulturvärden.
Allt detta kan på sikt minimera negativ miljöpåverkan.

LEADER – ETT ARBETSSÄTT

Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. För ytterligare information kan du kontakta Leader direkt.

KOMMUNENS ROLL

Näringslivsenheten hjälper till med kontakter och informerar om olika alternativ och lösningar för att du sen själv ska kunna starta projektplanering. Vi lotsar och stöttar dig med de kontakter du behöver för att driva ert projekt framåt. Nedan hittar du den service kommunen erbjuder och tips om var du kan vända dig i olika frågor.

Bra att tänka på:
• Planera och ta kontakt i god tid.
• Läs noggrant projektguiden och följ den för bästa resultat.
• Kontakta oss på mejladressen naringslivsenheten@ostragoinge.se  om du behöver tips eller annan hjälp.
Det kan gälla kontakt med andra tjänstemän i kommunen, att samordna möten och kontakter med berörda parter.

Läs mer om Leader Skånes ess hemsida

Kontaktpersoner på Leader

För tips om hur man skriver en projektplan

Läs mer om det skånska landsbygdsprogrammet

Omfattande information jordbruksverkets hemsida


Hittade du inte vad du sökte?