Kommunarkivet

Arkivinstitutionen tillkom vid kommunsammanslagningen 1974, då Östra Göinge kommun bildades. De kommunala arkiven är en del av vårt nationella kulturarv och skall därför vårdas och bevaras. Östra Göinge kommunarkiv har sina lokaler i kommunhuset i Broby.

Vad finns i arkivet?

Kommunarkivet är ”kommunens minne” och här förvaras kommunens arkivhandlingar men även föreningsarkiv som har deponerats i eller överlämnats som gåva till arkivet. Vilka olika arkiv som förvaras i kommunarkivet kan du läsa om här.

Kommunarkivet är kommunens centralarkiv för pappershandlingar. Sedan årsskiftet 2016/17 är kommunen medlem i kommunalförbundet Sydarkivera som i första hand ska ta hand om och bevara kommunens digitala handlingar. Sydarkivera är även arkivmyndighet för samtlig information (både analog och digital). För närvarande omfattar arkivet cirka 545 hyllmeter handlingar men beståndet växer ständigt.

Här finns framförallt pappershandlingar i form av protokoll, journaler, brev och räkenskaper. Men här finns även fotografier, ritningar och pressklipp. De kommunala myndigheterna tillkom genom 1862 års kommunallagar. Från 1863 bestod nuvarande Östra Göinge kommun av sju mindre kommuner: Glimåkra, Östra Broby, Emmislöv, Hjärsås, Knislinge, Kviinge och Gryt. I Knislinge, Glimåkra och Broby tätorter bildades så kallade municipalsamhällen. Alla dessa äldre föregångares arkiv finns i kommunarkivet tillsammans med nuvarande Östra Göinge kommuns arkiv. Handlingarna i kommunarkivet är allmänna handlingar och de allra flesta offentliga. Det innebär att alla har rätt att ta del av dem. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda och då måste en särskild prövning göras i varje enskilt fall om handlingen kan lämnas ut eller inte.

KONTAKT

Samtliga besök i kommunarkivet måste förbokas. Kontaktuppgifter för att boka tid finns nedan.

Arkivassistent
Maria Åkesson (måndag och torsdag)
maria.akesson@sydarkivera.se
Tel: 072-99 33 293


Kommunarkivet finns i kommunhusets källare på Storgatan 4 i Broby. Du är välkommen att besöka arkivet på vardagar mellan kl. 8.00 och 16.30, men först bör du ta kontakt med kommunens växel tfn. 044-775 60 00 så att någon finns på plats och kan hjälpa dig till rätta.

I kommunarkivet förvaras kommunens protokoll, brev, kassaböcker, fotografier och mycket annat från 1863 och fram till våra dagar. Här kan du se vad skolbarnen fick i betyg, vad de olika nämnderna har beslutat eller titta på ett skolfoto.
Man kan säga att kommunarkivet är kommunens minne.

I arkivet finns även några föreningars arkiv som tagits emot som gåva eller har lämnats här för att skyddas för framtiden.

Välkommen att söka bland en halv kilometer handlingar!


Hittade du inte vad du sökte?