Undersköterska

Sara Krantz, Undersköterska på Västanvid i Knislinge

Hej Sara. Vad gör en undersköterska?

Jag jobbar på ett äldreboende där jag tar hand om äldre. Jag jobbar på ett somatiskt boende som betyder vård av det kroppsliga. Det handlar om att ge hjälp med hygien, påklädning, dusch och matsituationer. Vi anordnar även aktiviteter som bowling, sittgympa och bingo. Sen är det kontakten med de anhöriga som är en stor bit av arbetet.

Hur har din väg till ditt nuvarande arbete sett ut?

Jag har jobbat i 23 år i Östra Göinge kommun. Jag blev färdig undersköterska år 2000 efter gymnasiestudier på Milnergymnasiet i Kristianstad och har jobbat som undersköterska sedan dess. Tio år på Lindgården i Broby och resterande här på Västanvid i Knislinge.

Du är steg 3-handledare inom Vård- och omsorgscollege. Vad innebär det?

Att vara handledare är ett de privilegium jag har inom detta yrket. Att få lära ut och dela med mig av mina kunskaper till de personer som antingen utbildar sig till undersköterska eller till de som validerar sina tidigare kunskaper och arbetslivserfarenheter. Vård- och omsorgscollege ställer högre krav på de som utbildar sig till undersköterska och då blir mitt ansvar som handledare viktigare eftersom jag verkligen måste visa vad som krävs för att jobba som undersköterska men också vilka utvecklingsmöjligheter det finns. Jag ser varje elev jag handleder som en potentiell ny kollega.

Du jobbar nu på ett nybyggt modernt äldreboende. Hur är det?

Såklart är det skönt med nya fräscha lokaler. Och den nya tekniken som finns tillgänglig underlättar vårt arbete väsentligt. Vi har t.ex. hotellås på alla dörrar, medicinnycklar som är programmerbara och larmtelefoner. Och sen all lyftteknik vi har. Innan fick man dra alla lyftanordningar manuellt, nu styrs allting med fjärrkontroll och underlättar vår arbetsbelastning väsentligt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Tacksamheten man får från de som bor hos oss. Att få ta del av alla historier, vad dom har varit med om när dom var yngre. Den kunskapen man fått är ovärderlig. Även att få hänga med när de äldre försöker anpassa sig till det moderna samhället. Hjälpa dom med hur Facebook fungerar osv. Det är jätteroligt. Jag trivs jättebra på mitt jobb.

 

 


Sara Krantz, Undersköterska på Västanvid i Knislinge

Hittade du inte vad du sökte?