Studie- och yrkesvägledare

Selma Mesanovic, studie- och yrkesvägledare

Hej Selma. Vad gör en studie- och yrkesvägledare?

– Som Studie- och yrkesvägledare arbetar man med att förbereda individer till arbete eller vidare studier. Jag jobbar på introduktionsprogram där jag genom vägledningssamtal med ungdomarna säkerställer att de har individanpassade studieplaner som de ska följa för att bli klara med grundskolan. I samtalen hjälper jag också dem att komma underfund med vad de vill göra i framtiden, grundat på deras egenskaper, intressen och förutsättningar. Jag informerar även om det svenska skolsystemet, arbetsmarknaden och arbetslivet genom gruppvägledning.

– Jag är med i REACT och samarbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att få in sysslolösa elever i skolan. Det kan vara genom att läsa på distans om de har sociala fobier eller kanske praktik på en arbetsplats. Jag har APL-introduktion där jag hjälper elever att förbereda för kommande praktik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Glädjen jag får från ungdomarna och mina kollegor. Relationsskapandet och att få ungdomarna att själva inse att skolan är viktigt.

Hur har din väg till SYV-yrket sett ut?

– Jobbade en tid inom servicebranschen och ville utbilda mig vidare. Jag valde mellan socionom och SYV men kortet hamnade på SYV eftersom jag ville jobba vägledande.  Jag känner att jag får mycket ut av att få vara ett stödplank för ungdomarna och få de att lära känna sig själva bättre. Jag vill inte påverka utan bara ställa de rätta frågorna. Det finns så många val att göra idag och det urvalet kan göra allt svårare. Men mitt motto är att bestämmer man sig för något så klarar man det och jag vill vara den som ger dom den insikten att de faktiskt kan klara av det.

 


Selma Mesanovic, studie- och yrkesvägledare

Hittade du inte vad du sökte?