Övergripande speciallärare

Christina Olander, övergripande speciallärare

Hej Christina. Vad gör en övergripande speciallärare?

– Jag arbetar med handledning och utbildning av personal som undervisar elever i bland annat anpassad grundskola. Exempelvis kan jag vara med och kartlägga vilka behov vissa elever har och därefter arbetar jag och läraren/specialläraren tillsammans fram en bra undervisningssituation för eleven.  Det jag utbildar/handleder i är bland annat bemötande, arbetsprocesser, specialpedagogiskt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik mot all skolpersonal

– Jag tillhör Centrala barn- och elevhälsan där speciallärare, specialpedagoger, psykologer, logopeder, kuratorer, didaktiker, IKT-pedagoger, skolsköterskor och modersmålslärare ingår.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det mångfacetterade. Att jag har många olika arbetsuppgifter och att ingen dag är den andra lik.

Hur har din väg till ditt nuvarande yrke sett ut?

– Jag har lång erfarenhet att jobba inom anpassad grundskola. Började arbeta inom anpassad grundskola 2003 där jobbade jag som fritidspedagog och sedan speciallärare.


Christina Olander, övergripande speciallärare

Hittade du inte vad du sökte?