Lärare Svenska

Jenny Nilsson, lärare svenska

Hej Jenny. Vad gör en svensklärare?

– Jag undervisar i grundläggande svenska som andraspråk som motsvarar svenskundervisning i åk 9 och även gymnasiala svenskkurser. Detta gör jag både på plats och på distans.

När jag undervisar jobbar vi mycket i grupper och diskussioner kring text, film och bild. Vi pratar mycket om språket och varför vissa saker heter som de gör.  I svenska på grundläggande nivå är den viktigaste aspekten att kunna kommunicera. Att eleverna ska kunna klara sig i samhället och kunna klara av ett jobb och vidare studier. Den stora utmaningen är att många har språk som ligger långt ifrån svenskan och att många ord med samhällskopplingar inte existerar i länder som har en annan samhällsstruktur. Ett exempel kan vara myndigheter och vad de utövar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att träffa så många olika människor som har drömmar och mål. Det är också ett varierande arbete eftersom man måste hitta olika vägar för att nå fram till olika elever. Svenska är ett tacksamt ämne eftersom allting de lär sig på svenska är relevant för deras språkutveckling.

Hur har din resa till läraryrket sett ut?

– Jag läste olika på högskolan som slutligen mynnade ut i en gymnasielärarexamen i svenska och historia. Jag läste gymnasiepedagogik för att bli färdig lärare. Jag jobbade i tio år på en grundskola och undervisade i svenska och so-ämnena. Efter de tio åren började jag på en skola i Östra Göinge kommun och arbetade med IM och insåg då behovet av att läsa in svenska som andraspråk. Efterfrågan på SvA-lärare blev hög pga. den stora invandringen som kom i mitten av 2010-talet. Jag har jobbat i kommunen sen 2012 och jag var med och startade upp kommunens mottagningsenhet Göinge In för att sedan börja jobba på komvux där jag trivs jättebra.


Jenny Nilsson, lärare svenska

Hittade du inte vad du sökte?