Kommundirektör

Merete Tillman, kommundirektör

Hej Merete. Vad gör en kommundirektör?

– Jag ansvarar för helheten av kommunen, att alla delar fungerar som de ska. Jag gör såklart inte allt själv. Man kan säga att jag är anställd av politiken för att driva deras politiska vilja och det gör jag genom att bestämma en internbudget baserad på vad politikerna tilldelar mig. Med denna budget ska jag se till att alla kommunens verksamheter fungerar och det gör jag genom att anställa chefer som i sin tur anställer personal till att driva verksamheterna. Jag har också det yttersta juridiska ansvaret och är firmatecknare för kommunen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag sitter mycket i möten där ärende föredras och diskuteras. Jag är ju chef så ibland är det jag som ska bestämma hur vi slutligen går vidare med frågorna. Då är det viktigt att ha bra underlag och kloka inspel från mina kollegor. Många beslut tas av övriga chefer och även medarbetare i vår kommun eftersom vi jobbar så mycket med en långtgående delegation. Det största frågan jag fattar beslut om är vår internbudget, hur de pengar vi har till vårt förfogande ska fördelas mellan de olika verksamheterna. Jag träffar våra chefer ute i verksamheterna och är också mycket ute och representerar vår kommun när vi träffar andra kommuner, företag och myndigheter. Så det är svårt att beskriva en typisk arbetsdag mer än att den är varierande och oftast väldigt rolig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag älskar att arbeta i offentlig verksamhet. När man jobbar kommunalt påverkar man människors vardag och hanterar våra gemensamma skattepengar. De beslut man fattar kommer förhoppningsvis göra det bättre för kommuninvånarna. Det är en stark drivkraft hos mig. Att arbeta kommunalt är det finaste som finns.

Vad har gjort att du valt att arbeta i Östra Göinge kommun?

– Jag valde Östra Göinge kommun för att de gjort en spännande resa, med göingemodellen och den tillitsbaserade styrningen. Det tilltalar mitt sätt att leda att lämna stort förtroende till medarbetarna. Så när Jonas Rydberg valde att sluta som kommundirektör så tog jag chansen och fick den.


Merete Tillman, kommundirektör

Hittade du inte vad du sökte?