Fysioterapeut

Martina Hänjes, fysioterapeut

Hej Martina. Vad gör en fysioterapeut?

– Jag gör bedömningar i patientens hem vad det behövs för träning för att kunna bibehålla och öka sin funktionsförmåga. Det kan till exempel vara vilka hjälpmedel så som gånghjälpmedel eller gåbord behövs som för att kunna klara sig själva. Detta gäller människor i alla åldrar som inte kan ta sig till vårdcentralen för att klara av sin träning eller som av olika anledningar inte klarar av sin vardag.

Information om vilka personer jag ska bedöma får jag från den enskilda individen, från hemtjänst, biståndshandläggare eller sjukhus. Jag handleder och delegerar också omvårdnadspersonal i träning, ergonomi och förflyttningsteknik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag kan planera min dag själv efter behov. Att jag hjälper patienter att kunna göra saker de inte kunnat göra innan och att kunna förbättra en människas liv med mina insatser är roligt och givande.

Vad är skillnaden på att jobba kommunalt och regionalt?

– Fysioterapeut är ett nyare namn för sjukgymnast. Jobbar du regionalt som fysioterapeut har du hand om patienter på vårdcentraler eller på sjukhus. Jobbar du kommunalt så sker det oftast i hemmet. Man får vara lite kreativ och påhittig med övningarna man lär ut eftersom det ofta inte finns några riktiga träningsredskap i hemmen.


Martina Hänjes, fysioterapeut

Hittade du inte vad du sökte?