Äldrepedagog

Therese Oleskog, äldrepedagog

Hej Therese. Vad gör en äldrepedagog?

– Jag jobbar tillsammans med seniorlots Maria Görnebrand med att främja ett gott åldrande för kommunens seniorer. Det kan vara uppsökande hembesök, seniorkurser, engagera frivilliga och anhörigstöd. Aktiviteterna ska stärka och inspirera till ett aktivt och hälsosamt åldrande.Jag ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet, planerar och omvärldsbevakar. Det innebär till exempel att jag tar reda på hur andra kommuner arbetar och utreder om det arbetssättet kan tillämpas i Östra Göinge eller om det finns andra arbetssätt som passar vår kommuns förutsättningar bättre. Jag har också ansvar för de olika delar som handlar om hälsosamt åldrande, frivilligverksamhet och anhörigstöd på kommunens hemsida.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är den stora variationen av arbetsuppgifter, blandningen mellan den sociala kontakten med kommuninvånarna och utvecklingsarbetet. Jag får omvärldsbevaka hur samhället och invånarnas förutsättningar förändras och utifrån det skapa verksamheter som ser till seniorernas behov och önskemål. Göingemodellens arbetssätt med ständiga förbättringar passar mig väldigt bra. På så sätt kan vi höja livskvaliteten för våra seniorer. Jag tycker också om att knyta nya kontakter, både med seniorer och i samverkan med andra verksamheter. Denna samverkan kan leda till synergieffekter.

Hur har din väg till äldrepedagog sett ut?

– Jag har socionomexamen och har jobbat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Östra Göinge kommun. Därefter jobbade jag som diakoniassistent för svenska kyrkan och det var där jag började med det sociala, arrangera sociala mötesplatser osv. Jag samarbetade en del med Östra Göinge kommun och det var genom det jag fick upp ögonen för ett framtida arbete som äldrepedagog. Mina år som socialsekreterare gav också många kunskaper som indirekt kommer till nytta nu.


Therese Oleskog, äldrepedagog

Hittade du inte vad du sökte?