Vision

En kommun – en  vision

15 000 Stolta göingar

Visionen är kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att skapa en positiv utveckling för Östra Göinge kommun. Den är ett redskap att möta utmaningar utifrån de specifika förutsättningar som gäller för Östra Göinge kommun. Syftet med visionen är att samla krafter – företag, föreningar och medborgare – kring en gemensam och önskad bild av framtiden, för att tillsammans med kommunen skapa ett attraktivt Östra Göinge som växer i balanserad takt.

Det viktiga är inte att bli just 15 000 invånare, utan att utvecklingen går åt rätt håll. Känslan av stolthet över den egna kommunen är det grundläggande och dessutom ett redskap i sig för att påverka utvecklingen i önskad riktning.

Till visionen är fyra utmaningsområden kopplade, som bedöms vara strategiskt mycket viktiga för att åstadkomma en utveckling i rätt riktning.

Utmaningsområdena är:

Boende
Arbete och företagande
Kunskap och kompetens
Åldrande

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?