Pågående projekt

Östra Göinge kommun driver eller är samverkanspart i ett antal pågående externt finansierade projekt. Nedan redovisas ett urval av dessa projekt. Om du har frågor, är intresserad av projekten eller vill veta mer om olika externa finansieringsmöjligheter, är du alltid välkommen att kontakta EU-samordnaren. 

Kompetensvalidering

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm samt Bromölla. Syftet är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och egenförsörjning.

Individen ska:
– få sin kompetens synliggjord och tillvaratagen
– få intyg, kompetensbevis eller liknande
– öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden
– ökad hälsa
– minskad beroende av offentlig försörjning

Projektet pågår 2018-09-01 – 2021-08-31 och finansieras med 4 375 920 kr av Finsam.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?