EU-arbete

Kommunens arbete påverkas i stor utsträckning av det svenska medlemskapet i EU. Det innefattar såväl beslut som berör den kommunala verksamheten som möjligheten att söka extern finansiering för olika EU-projekt. Kommunen kan delta i projekt på olika sätt genom att vara projektägare, medfinansiär eller samverkanspartner. EU:s målsättningar ska uppfyllas genom de projekt som finaniseras av EU. 

EU i Östra Göinge

Östra Göinge kommun har en EU-samordnare som arbetar med att vägleda kommunens verksamheter. Detta görs genom att matcha deras behov med externa finansieringsmöjligheter, stödja dem i att utveckla projektidéer och söka externa medel till projekt som utvecklar verksamheten.

Rebecca Ohlsson, 044-775 60 11, rebecca.ohlsson@ostragoinge.se

EU-kontor Skåne Nordost

Det finns sedan 2009 ett etablerat samarbete i Skåne Nordost kring EU-frågor och ett gemensamt EU-kontor som är lokaliserat i Hässleholm. EU-kontoret är en gemensam resurs för de sex kommunerna i Skåne Nordost samt för kommunerna Höör, Perstorp och Älmhult. Genom EU-kontoret ska kommunerna i högre utsträckning nyttja finansieringsmöjligheterna inom EU i sitt utvecklingsarbete. En arbetsgrupp med representanter för EU-frågor från respektive kommun träffas regelbundet tillsammans med personalen på EU-kontoret.

För mer information: http://www.skanenordost.se/eu-kontoret/ 

Europa Direkt

Europa Direkt Hässleholm ingår i det europeiska informationsnätverket Europe Direct och finns på Norra Station i Hässleholm. Europa Direkt vänder sig till allmänheten i nordöstra Skåne och en särskilt utpekad målgrupp för kontoret är skolor i regionen. Informationskontoret har till uppgift att sprida information och svara på frågor om EU.

För mer information: http://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/internationellt-arbete/eu-verksamheter/europa-direkt.html

EU-information

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? EU-information vid Sveriges Riksdag ger en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

För mer information: http://eu.riksdagen.se/

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?