Mål- och resultatplan 2020-2023

Arbetet med Mål- och resultatplan för åren 2020-2023 är nu i full gång och inleddes med omvärldsanalys. För att processen ska fungera och vi ska landa i en ny Mål- och resultatplan i juni 2019 är det många moment som ska fungera och utföras på viss tid. Tidplanen för hela processen finner ni nedan, där man också kan utläsa vem som utför vilket steg. Vi kommer alla att bli berörda, på ett eller annat sätt!

Omvärldsanalys

Den 5 november träffades alla chefer och ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige för att arbeta med omvärldsanalysen inför Mål- och resultatplan 2020-2023. Dagen var mycket lyckad och resulterade i ett dokument med omvärldsspaning som Östra Göinge kommun utfört, samt den presentation som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde gällande deras analys av styrning och ledning samt ekonomi i Östra Göinge kommun.

Ni kan läsa dokumenten här:

> Östra Göinge kommun – analys av SKL
> Omvärldsanalys Östra Göinge kommun

 

 

 

 

 

> Mer information om hur Mål- och resultatplanen för 2020-2023 sitter ihop med Östra Göinge kommuns modell kring resultatstyrning.


Hittade du inte vad du sökte?