Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar relaterade till smittspridningen av coronaviruset, covid-19.

Varför stänger kommunen inte skolorna för att begränsa smittspridning?

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att avstängning av friska skolbarn är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Den 17 mars gick regeringen ändå, på Folkhälsomyndighetens inrådan, ut med en stark rekommendation att tills vidare stänga gymnasie- och vuxenutbildning och övergå till fjärr- och distansundervisning. Östra Göinge kommun följer regeringens rekommendationer, vilket innebär att fjärr- och distansundervisning har införts i Östra Göinges gymnasieskola och vuxenutbildning (Göinge utbildningscenter) från och med den 18 mars.

Beslutet gäller från den 18 mars – 1 april men kan komma att förlängas.

Se information om distansundervisning och öppettider för studiehallar

Varför stänger gymnasieskolan och vuxenutbildningen samtidigt som yngre elever/barn fortfarande ska gå till skola och förskola?

Östra Göinge kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget är rekommendationen att införa fjärr- och distansundervisning på gymnasiet och för vuxna för att förebygga och bromsa spridningen av coronaviruset i samhället. Så länge inga nya riktlinjer kommer för grund- och förskolor kommer dessa att vara öppna även i Östra Göinge. Det är dock mycket viktigt att alla barn och elever med förkylnings- eller influensasymtom hålls hemma.

Kan jag hålla mina barn hemma för att undvika att det blir smittade i förskolan/skolan?

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Här följer kommunen de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i förskolan/skolan som vanligt.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn gå tillbaka till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till förskolan/skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Jag som förälder är sjuk. Får mitt barn gå till förskolan/skolan?

Ja, förutsatt att barnet är friskt och symtomfritt är barnet välkommet till förskolan/skolan.

Får friska barn med sjuka syskon gå till förskola/skola?

Ja, förutsatt att barnet som går till förskolan/skolan är friskt och utan symtom.

Jag vet inte riktigt vad som gäller för just mitt barn i förskolan eller skolan, vem ska jag vända mig till med mina frågor?

Är du vårdnadshavare och har frågor som rör ditt barns skola eller förskola ska du vända dig till rektorn på den aktuella skolan eller förskolan.

Jag planerar att besöka min pappa som bor på ett äldreboende. Ska jag undvika det nu?

Ja, av omtanke om våra vård- och omsorgstagare rådet det besöksstopp på våra äldreboenden i kommunen. Men hör gärna av dig via telefon eller på andra sätt!

Har kommunen resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Kommunen har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar så de är väl inarbetade. Vi följer Socialstyrelsens råd om basala hygienrutiner.

Varför har inte medarbetare i hemtjänsten eller de som jobbar på boenden alltid skyddsutrustning?

Medarbetare följer basala hygienrutiner i syfte att förebygga smitta, vilket betyder att man tvättar händerna och använder handsprit vid varje vård- och omsorgsbesök. Om det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos den person som tar emot hjälp, ska medarbetare använda skyddsutrustning. Skyddsutrustning som man då kan använda är skyddsförkläde, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symtom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symtomfria.

Östra Göinge kommun följer dagligen rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och vårdhygien i Region Skåne.

Vågar jag som äldre gå ut och handla?

Det är inte förbjudet att gå ut och handla. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla som är 70 år eller äldre att så långt det är möjligt undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor. Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Om du har kunskap och möjlighet går det även att digitalt beställa hemleverans från flertalet butiker.

Kommer kommunen att stänga badhuset och biblioteken?

I nuläget är dessa mötesplatser i stort sett öppna som vanligt. Det kan hända att både badhus och bibliotek får begränsa sina öppettider och ibland till exempel stänga tidigare. Detta för att den personal som finns på plats ska räcka till när flera medarbetare är tillfälligt hemma. Anledningen till ovanligt hög sjukfrånvaro är att vi i kommunen tar det säkra före det osäkra och därför har uppmanat personal att stanna hemma vid förkylningssymptom, även om det inte behöver handla om coronasmittan.

I kommunen följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan komma att ändra beslutet om nya råd kommer.

Vart ska jag som göingebo vända mig om jag misstänker att jag har blivit smittad av corona?

Om du har besökt ett land där smittspridning pågår eller har haft kontakt med personer som bär på smittan ska du kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symtom och var du har varit. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.

Får ni på kommunen veta om det finns göingebor som är smittade?

Region Skåne informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Skåne ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids i Östra Göinge?

Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsgrupp som träffas dagligen. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av information från andra aktörer och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Östra Göinge kommun informerar också via egna kanaler, främst ostragoinge.se.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?