Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar relaterade till smittspridningen av coronaviruset, covid-19.

Vad gäller för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar? Är till exempel badhus och bibliotek öppna?

Alla kommunens fritids- och idrottsanläggningar för inomhusaktiviteter är stängda för allmänheten.

Från och med den 6 februari är kommunens fritids- och idrottsanläggningar öppna för inomhusaktiviteter för föreningsdrivna träningar för barn och unga födda 2002 eller senare.

Biblioteken är öppna med vissa begränsningar, så som maxantal besökare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vilket innebär att ändringar i verksamheter kan ske om nya råd kommer.

Jag planerar att besöka min pappa som bor på ett äldreboende. Hur gör jag?

Vi avråder från att besöka kommunens äldreboenden för tillfället. Dock erbjuder vi anpassade besök, ta då kontakt med det aktuella boendet.

Kan jag hålla mina barn hemma för att undvika att det blir smittade i förskolan/skolan?

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Här följer kommunen de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i förskolan/skolan som vanligt (så länge det inte finns konstaterad covid 19-smitta i hushållet).

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn gå tillbaka till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till förskolan/skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

En familjemedlem är konstaterad med covid-19. Får barnen i hushållet gå till förskolan/skolan?

Samtliga i familjen där det finns konstaterad covid-19 smitta ska stanna hemma. Detta gäller även symtomfria barn som går i förskola, grundskola eller på fritidshem.

Jag vet inte riktigt vad som gäller för just mitt barn i förskolan eller skolan, vem ska jag vända mig till med mina frågor?

Är du vårdnadshavare och har frågor som rör ditt barns skola eller förskola ska du vända dig till rektorn på den aktuella skolan eller förskolan.

Har kommunen resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Kommunen har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar så de är väl inarbetade. Vi följer Socialstyrelsens råd om basala hygienrutiner.

Vart ska jag som göingebo vända mig om jag misstänker att jag har blivit smittad av corona?

Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.

Får ni på kommunen veta om det finns göingebor som är smittade?

Region Skåne informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Skåne ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids i Östra Göinge?

Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsgrupp som träffas dagligen. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av information från andra aktörer och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Östra Göinge kommun informerar också via egna kanaler, främst ostragoinge.se.Hittade du inte vad du sökte?