Inför eventuell stängning av grundskolan

Just nu pågår ett förberedande arbete på alla våra skolor för att kunna bedriva distansundervisning. Om det blir aktuellt att stänga grundskolan kommer all information finnas på vår hemsida.

Förberedelse inför eventuell skolstängning i grundskolan – till vårdnadshavare (pdf)

Vårdnadshavare med samhällsviktig verksamhet

Om verksamheten stängs kommer vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn/elever (1-12 år). Man har bara rätt till omsorg om man inte kan ordna den på annat sätt. Om ni är två vårdnadshavare och bara en deltar i samhällsviktig verksamhet ska den andra vara hemma och ta hand om barnet.

Du ska prata med din arbetsgivare som bedömer om verksamheten är samhällsviktig och om du är en av dem som behöver arbeta. (För mer information om samhällsviktig verksamhet och vilket ansvar som ligger på dig som vårdnadshavare se bilagd information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.)

Om du är i en samhällsviktig verksamhet och inte kan ordna omsorg till ditt barn på annat sätt ska du anmäla det till huvudmannen, Östra Göinge kommun.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?